Tag Archives: Motivoiva palkitseminen

Työelämän hyvinvointi ja palkitseminen motivoinnin välineenä

Työelämän hyvinvointi yrityksessä kokonaisuutena voidaan mitata ja ilmaista indeksillä 0-100 %. Lisäksi pystytään mittaamaan indeksiin vaikuttavia osa-alueita.

Professori Marko Kesti, Lapin yliopiston työelämän laatuun keskittyneen tutkimusryhmän johtaja kertoo havaintonaan suomalaisten yritysten keskimääräisen indeksin olevan noin 60 %. Se on hänen mukaansa osoitus huomattavasta tuottavuuspotentiaalista. Mittaamista ja sen pohjalla tehtävää kehityskonsultointia tekee ainakin Kestin kumppaneineen perustama yhtiö Mcompetence Oy www.mcompetence.fi.

Kestin mukaan olemme Suomessa hyviä työturvallisuuden ylläpitämisessä ja melko hyviä työn perustehtävien järjestämisessä.

Parantamisen varaa löytyy henkilöstön motivoinnissa ja innovatiivisuuden hyödyntämisessä. Palkitsemiskäytäntöjä ei Kestin mukaan käytetä motivaatiokeinoina riittävästi eikä monipuolisesti. Käyttöön pitäisi ilmeisesti ottaa lisää motivoivia palkitsemismuotoja.