Deliporon yrittäjä

Hei,

Olen Deliporon perustaja, pääomistaja ja toimitusjohtaja. Olen lähtöisin Lapista, suorittanut ekonomi tutkinnon 1968 ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon 1969 Helsingin Kauppakorkeakoulussa (osa nykyistä Aalto-yliopistoa).

Ensimmäisessä työpaikassani Sitran rahoittamassa graafisen tietojenkäsittelyn projektissa Teknillisessä Korkeakoulussa pääsin tilaamaan historian ensimmäisen Suomeen toimitetun tietokoneen, jossa oli näyttöruutu. Varsinainen tietotekniikkaihminen en ole, mutta tuon kokemuksen myötä pelko ja turha kunnioitus tietotekniikkaan tuli lopullisesti selätetyksi.

Olen työskennellyt 22 vuotta teollisuusyrityksissä, pääosin ylimmän johdon tehtävissä. Eri aloilla olevien pk-yritysten (esim. Norlyn, Karhu ja Labsystems) lisäksi joukossa on isoja konsernejakin (UPM ja Swedish Match). Tästä ajasta olen työskennellyt useamman vuoden ulkomailla monessa eri maassa ja vuoden myös YK:n asiantuntijana.

Vuodesta 1991 olen toiminut pääomasijoittajana (Start Fund of Kera, SFK Finance ja 3i) ja viimeinen side toimialaan loppui syksyllä 2013. Olen tehnyt sijoituksia, ollut myymässä yli 20 yritystä, niiden osaa tai liiketoimintaa ja istunut myös kymmenien teknologiayritysten hallituksessa.

Yrittäjän roolissa olen ollut jo pääomasijoittajanakin, mutta sen jälkeen Deliporon lisäksi myös kahdessa yhtiössä, joita olen myös ollut perustamassa.

Työtehtäviäni voisi summata siten, että niissä perusedellytyksenä onnistumiselle ja uran jatkumiselle on ollut ehdoton luotettavuus. Siitä pidän kiinni loppuikäni.

Deliporon perustin vuonna 2005 intohimosta poronlihaan ja halusta tuoda sitä paremmin niin kotitalouksien kuin yritystenkin saataville. Toiminta perustuu verkostoitumiseen yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen yhtiön kehittämisestä edelleen innostunut.

Vuonna 2012 rakensin talon lapsuuden aikaiseen kotikuntaani Inariin. Saariselälle, hiihtolatujen viereen. Vuosittain kilometrejä kertyy toista tuhatta, mikä on pitänyt kunnon hyvänä ja mielen virkeänä. Toinen kotimme on edelleen Helsingissä, mutta siellä vietän varsin vähän aikaa.

Iloitsen jokaisesta asiakkaasta, jota pääsen palvelemaan.

 

Matti Vanhanen