Deliporo Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Deliporo Oy
Y-tunnus 1974879-9
Polkutie 2
99830 Saariselkä

Yhteyshenkilö

Matti Vanhanen, matti.vanhanen@deliporo.fi, puh. 0400 433 023.

 

Henkilöryhmät, joiden tietoja Deliporo kerää, käsittelee ja säilyttää
  1. Asiakkaat
  2. Uutiskirjeitä tilanneet
  3. Noutopistekauppiaat
  4. Yrityslahjoista päättävät
  5. Lehtien toimittajat

 

Kuvaus kerättävistä tiedoista ja keräystapa, tietojen käyttötarkoitus, tietojen säilyttäminen, päivittäminen ja poistaminen, tietojen luovuttaminen.

  1. Asiakkaat

Kuluttaja-asiakas rekisteröityy itse verkkokaupassa ja antaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus sekä salasana. Rekisterin pitämisen peruste on asiakassuhde. Tiedot tallennetaan palvelimella olevaan asiakasrekisteriin. Tilausta tehdessään asiakas valitsee tuotteet sekä toimitusta varten noutopisteen tai kuljetusreitin. Tilaukset tallentuvat verkkokaupan tilaushistoriaan.

Tietoja käytetään sekä tilattujen tuotteiden keräämistä ja pakkaamista että niiden kuljetuksia varten ja tilauksia koskevat tiedot luovutetaan tuotteiden toimittajille ja kuljettajille.

Asiakas pääsee luomallaan tunnuksella ja salasanalla katsomaan ja muuttamaan tietojaan.

Asiakasrekisterissä sekä tilaushistoriassa olevia tietoja pääsevät lukemaan ja käsittelemään vain Deliporon tilausten käsittelyyn valtuuttamat henkilöt sekä tietojenkäsittelypalvelun tarjoavan yrityksen siihen valtuuttamat henkilöt. Hallintajärjestelmä on suojattu salasanalla, virustorjunnalla sekä palomuurilla.

Henkilötietojen poistaminen asiakasrekisteristä ja tilaushistoriasta voi tapahtua vain Deliporon toimesta. Tietoja ei poisteta automaattisesti määräajan kuluttua.

Kuluttaja-asiakkaiden sähköpostiosoite ja nimi tallennetaan erilliseen markkinointijärjestelmään perusteena asiakassuhteen ylläpitäminen. Tietoja käytetään suoramarkkinointiin eli uutiskirjeiden ja tarjousten lähettämiseen. Asiakas voi poistaa itsensä postituslistalta jokaisessa viestissä olevan linkin avulla. Poistopyynnön voi esittää Deliporolle myös sähköpostitse. Järjestelmä on suojattu salasanalla, virustorjunnalla ja palomuurilla. Tallennettujen tietojen käsittelyyn on mahdollisuus vain Deliporon siihen valtuuttamilla henkilöillä sekä markkinointijärjestelmäpalvelun tarjoavan yrityksen valtuuttamilla henkilöillä.

Mainittakoon, että Deliporo ei käsittele verkkokaupassa maksamiseen liittyvää asiakkaiden tietoa, vaan asiakas ohjautuu verkkokaupasta maksunvälityspalvelun sivustolle.

Yritysasiakkaista tallennetaan yrityksen tietojen lisäksi yhteyshenkilön nimi ja puhelin sekä sähköpostiosoite. Rekisterin pitämisen peruste on asiakassuhde. Tietoja käytetään asiakkaan tekemien tilausten toteuttamiseen ja niitä luovutetaan tuotteiden toimittajille ja kuljettajille kuten henkilöasiakkaiden osalta. Tiedot tallennetaan sähköpostiarkistoon sekä pilvipalveluun.

Yhteyshenkilöiden tiedot voidaan tallentaa myös Deliporon sähköiseen kirjanpitoon silloin, kun ne tarvitaan laskujen lähettämistä varten.

Yritysten yhdyshenkilöiden sähköpostiosoite ja nimi tallennetaan myös markkinointijärjestelmään suoramarkkinointia eli uutiskirjeiden lähettämistä varten. Perusteena on asiakassuhteen ylläpitäminen. Yhdyshenkilö voi poistaa itsensä postituslistalta jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

  1. Uutiskirjeitä tilanneet

Deliporon kotisivuilla on lomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä henkilö ilmaisee suostumuksensa liittyä Deliporo Klubiin eli uutiskirjeiden postituslistalle, jota pidetään markkinointijärjestelmässä ja jota kuvattiin jo edellä olevassa kohdassa. Liittyjiltä kerätään sähköpostiosoite sekä etunimi.

Kotisivuilla on myös linkkejä vierailijoiden mahdollisesti haluaman aineiston tai informaation lataamiseen. Aineiston tilaajalta kerätään sähköpostiosoite ja etunimi. Tiedot lisätään markkinointijärjestelmään tilatun aineiston ja mahdollisesti siihen liittyvän lisäinformaation toimittamiseksi. Edelleen kontakti lisätään Deliporo Klubiin eli uutiskirjeiden postituslistalle suoramarkkinointia varten.

Rekisterin pitämisen peruste on potentiaalisten asiakkaiden informoiminen yrityksen tuotteista ja palveluista.

Jokaisessa kirjeessä on linkki, jonka avulla rekisteröity voi poistaa itsensä listalta. Perille menemättömien (bounced) viestien kontaktien tiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa.

Postituslistoja tai niillä olevaa informaatiota ei luovuteta ulkopuolisille.

  1. Noutopistekauppiaat

Deliporo on sopinut kymmenien ruokakauppojen kauppiaiden kanssa palvelusta, jossa asiakas voi valita kaupan pakastetoimitustensa noutopisteeksi. Jokaisen kauppiaan (ja kauppiaan niin halutessa myös kaupan palveluksessa olevan toisen henkilön) nimi ja sähköpostiosoite sekä mahdollisesti puhelinnumero on tallennettu järjestelmään. Rekisterin pitämisen peruste on yhteisesti tarjottavan palvelun toteuttaminen. Tietoja käytetään asiakkaiden toimituksiin liittyvän tiedon välittämiseen, tarvittavaan muuhunkin yhteydenpitoon ja kauppiaskirjeiden lähettämiseen. Tiedot päivitetään välittömästi, kun niissä tapahtuu muutoksia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

  1. Yrityslahjoista päättävät

Deliporo kerää julkisista lähteistä tietoa yrityksistä, joilla se uskoo mahdollisesti olevan kiinnostusta poronlihaa sisältävien yrityslahjojen hankintaan. Kunkin valitun yrityksen kotisivuilta tai puhelimitse etsitään sopiva päättäjä, jonka nimi ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös puhelinnumero lisätään tiedostoon. Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhteiden luominen. Henkilölle lähetetään sähköposti, jossa hänelle tarjotaan mahdollisuutta saada Deliporolta lisätietoa asiasta. Tietoja pyytäneiltä saadaan suostumus suoramarkkinointiin eli sähköpostitiedotteiden lähettämiseen aiheesta ja jokaisessa viestissä on linkki, jonka avulla henkilö voi poistaa itsensä listalta. Niiden henkilöiden tiedot, jotka eivät pyydä lisätietoja, poistetaan järjestelmästä kuuden kuukauden sisällä. Mitään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Perillemenemättömien viestien käsittely kuten kohdassa 2.

Deliporon kotisivuilla on lomake, jolla yritysten edustajat voivat lähettää tarjouspyynnön tai tiedustelun yrityslahjoista. Rekisteriin kerätään yhdyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Rekisterin peruste on potentiaalisten asiakkaiden palveleminen. Tiedustelun lähettäneiden henkilöiden katsotaan antaneen suostumuksensa suoramarkkinointiin kuten edellä on kuvattu.

  1. Lehtien toimittajat

Lehtien ja muun median toimittajista kerätään postituslistaa, jossa on toimittajan nimi ja sähköpostiosoite. Rekisterin pitämiseen on oikeutettu peruste, informointi yrityksen toiminnasta. Tietoja käytetään lehdistötiedotteiden lähettämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Informaatio tietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja säilyttämisestä annetaan julkaisemalla tämä seloste yrityksen kotisivuilla. Aineistoa tilaaville yksi lähetettävistä viesteistä kertoo osoitetietojen käytöstä ja tavasta päästä pois postituslistalta.

Yhteistyökumppanit

Verkkokaupan, asiakasrekisterin ja tilaushistorian käsittely tapahtuu Wysiwyg Oy:n (1937630-7), PL 97 (Näsilinnankatu 48 D), 33101 Tampere hallinnoimalla palvelimella. Wysiwyg tarjoaa tietojärjestelmän sekä sähköpostipalvelun ylläpitoineen ja saattaa osallistua henkilötietojen käsittelyyn muutos- ja virhetilanteissa.

Deliporon ja Wysiwygin välillä on yhteistyöstä kirjallinen sopimus, jossa osapuolet sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja jonka liitteenä on IT2018 erityisehtoja mm. henkilötietojen käsittelystä.

Markkinointijärjestelmä suoramarkkinointia ja uutiskirjeiden lähettämistä varten tapahtuu Active Campaignin,1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, United States hallitsemalla palvelimella. Active Campaign vastaa järjestelmän ylläpidosta ja ongelmatilanteiden ratkaisemisesta ja voi niissä yhteyksissä osallistua henkilötietojen käsittelyyn.

Verkkokauppaa käytettäessä maksaminen tapahtuu asiakkaan siirryttyä linkin kautta maksunvälityspalveluyritys Paytrail Oyj:n (2122839-7), Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä  järjestelmään. Asiakkaan Deliporon asiakasrekisteriin ja tilauksen osalta verkkokauppaan kirjaamat tiedot siirtyvät suojatulla yhteydellä automaattisesti Paytrailin järjestelmään. Samalla asiakas poistuu Deliporon järjestelmästä. Paytraililla on maksulaitoksen toimilupa. Yhtiö noudattaa tietojuoja-asetusta.

Tietojen siirto, automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Deliporo ei siirrä mitään henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Deliporo ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Deliporo ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Samoin hänellä on oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai muuttuneet tiedot sekä oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuiksi tai vaatia niiden käytön rajoittamista.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee, että Deliporo on henkilötietoja käsitellessään rikkonut voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.