Poroerotus

Poroerotus on intensiivinen ja värikäs tapahtuma, johon paliskunnan jäsenet kokoontuvat yhteisesti osallistumaan ja myötävaikuttamaan porotalouden elonkorjuuseen, teurastettavien ja elämään jätettävien porojen valitsemiseen. Jos Sinulle tarjoutuu mahdollisuus, mene katsomaan ja kokemaan unohtumaton elämys!

Porot tulevat kiimaan lokakuulla, jolloin porohirvaat keräävät vaatimet rykimäparttioihin eli pieniin laumoihin. Nämä parttiot ohjataan erotusaitoihin, joissa erotukset tapahtuvat. Kokoaminen tapahtuu pääosin jalkaisin. Apuna käytetään mönkijöitä, maastomoottoripyöriä, lumen aikana moottorikelkkoja ja lisääntyvässä määrin helikoptereita.

Erotuksessa vielä merkitsemättömät vasat merkitään, porot luetaan ja lähes kaikissa paliskunnissa loislääkitään. Lukeminen tarkoittaa porojen laskemista ja kirjaan viemistä. Luettava poro otetaan kiinni, sen korvamerkit tunnistetaan ja ilmoitetaan lukumiehelle, joka merkitsee poron ja omistajan poroluetteloon. Lopuksi luetun poron kylkikarvoihin viilletään näkyvät lukumerkit, jotta nähdään sen jo käyneen erotuksessa.

Teurasporot merkitään teuraspiltoilla eli numeroilla, joista ne kyetään tunnistamaan ja niiden alkuperä määrittämään teurastukseen ja leikkaukseen asti. Sen jälkeen teurasporot siirretään omiin aitauksiinsa, ns. konttoreihin, mistä ne kuljetetaan teurastamoon.

Poroerotuksia ei kuitenkaan voida pitää vain poromiesten mieltymysten mukaisina aikoina, vaan luonnon olosuhteet asettavat niille omat rajoituksensa. Lue lisää >

Erotusajan jälkeen alkavat poronhoitajien talvityöt.

 

Kerro tästä kavereille: