Laatulupaus

Lupaamme, että tuotteemme ovat ensiluokkaisia ja saapuvat asiakkaalle moitteettomassa kunnossa. Lupaamme hankkia lihan vain sellaisilta poronomistajilta/leikkaamoilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan eläinten hyvinvointia ja elintarvikehygieniaa koskevaa lainsäädäntöä, hyvää toimintatapaa sekä porotalouden laatumäärityksiä. Lupaamme myös toimittaa tuotteemme hyväksytyllä kylmäkuljetuskalustolla sekä huolehtia kylmäkuljetusketjun katkeamattomuudesta kunnes asiakas on tuotteen vastaanottanut.

Jos tuotteessa on virhe tai se on kuljetuksen aikana kadonnut, vahingoittunut tai sulanut, lupaamme korvata asiakkaan vahingon meillä olevan laissa säädetyn virhevastuun mukaisesti, mitä kuluttaja myös aina voi lain mukaan itse vaatia. Käytännössä useimmiten korvaamme vahingon joko uudella tuotteella ilman lisäkustannuksia asiakkaalle tai palauttamalla tuotteen hinnan osittain tai kokonaan.

Korvaustavan ja sen määrän pyrimme aina sopimaan asiakkaan kanssa hänen toivomuksensa huomioon ottaen.

Kuluttajalla on aina oikeus kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen, jos hän on tyytymätön korvaukseen tai muuhun menettelyyn ja tarvittaessa saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tällaiseen ei toimintamme aikana ole koskaan ollut tarvetta ja lupaamme tehdä parhaamme ettei tällaista tarvetta koskaan tulisikaan. Ymmärrämme, että vain tyytyväiset asiakkaat luovat edellytykset yrityksen menestymiselle.

Deliporo Oy
Matti Vanhanen
Toimitusjohtaja