Poroja kahta puolen puuta

Jos poromieheltä kysyy, montako poroa hänellä on, vastaus kuuluu lähes aina: ”onhan noita kahta puolen puuta”. Poromiehet ovat haluttomia kertomaan omaisuutensa määrää ulkopuolisille ja saattavat pitää kysymystä tungettelevana. ”Enhän miekään kysy vierhaalta ihimiseltä, paljonko sillä on rahhaa pankisa.”

Suomessa ei katsota suopeasti sitä, että joku kerskailee joko tuloillaan tai omaisuudellaan. Ja toisin päin: työpaikoilla ei edes työtovereille paljasteta eikä sallita työnantajankaan paljastaa omia ansioita paitsi silloin, kun kaikilla on täsmälleen sama palkka eikä siten ole keskinäisiä salaisuuksia. Amerikassa taas ihmiset hyvin avoimesti kertovat vuosiansionsa tuttavilleen. Kulttuurieroja on, tässäkin asiassa.

Mielenkiintoista on, että jos maitokarjan pitäjältä kysyy lypsävien määrää navetassa tai lihakarjan pitäjältä angus-härkien määrää, se kerrotaan yleensä täysin avoimesti.